top of page

OOST-VLAANDEREN

Voor U visual solo.png
Sabina De Craecker.JPG
Ronald Bal

8e opvolger

Kamer van Volksvertegenwoordigers

MIJN POLITIEK MANIFEST

- bescherming van onze burgerrechten: stop de aantasting ervan door allerlei overheden
- bescherming van onze privacy: stop de aantasting ervan door bedrijven en overheden allerhande
- Maak ministers, burgemeesters en schepenen verantwoordelijk voor de gevolgen van hun beleid, ook strafrechterlijk
- Zorg voor een goed openbaar vervoer: mobiliteit is een basisrecht
- Zorg voor goed werkende openbare diensten: zij zijn er voor de burger en niet omgekeerd
- Openbare diensten dienen neutraal te zijn: geen politieke of ideologische inmenging, maak werk van de ontzuiling
- Godsdienst is een individuele beleving: ban elke invloed van eender welk geloof uit de samenleving en stop de financiering ervan
- Zorg voor een goede infrastructuur: bejaarden zijn veel kwetsbaarder
- Werk de wachtlijsten in de zorg zo snel mogelijk weg: je gaat immers enkel naar een woonzorgcentrum uit bittere noodzaak
- Zorg voor een systeem van toelagen om de woning aan te passen, zodat bejaarden zo lang mogelijk thuis kunnen wonen
- Maak werk van preventieve gezondheidszorg (vaccinaties, persoonlijke hulpmiddelen...)
_____

bottom of page