top of page

OOST-VLAANDEREN

Voor U visual solo.png
Sabina De Craecker.JPG
Loïc Vernimmen

13e plaats

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Ik ben 31 jaar, geboren en getogen te Sint-Niklaas en woon momenteel in Buggenhout, samen met mijn vriendin Julie en ons hondje Emiel. In het dagelijkste leven ben ik actief als lijnpiloot bij een Belgische luchtvaartmaatschappij en ben ik liefhebber van lekker eten, muziek en reizen. Ik ben gepassioneerd door zowat alles wat met onze maatschappij en de mensheid te maken heeft, maar zie ook dat er veel fout loopt. Vandaar de keuze om de stap richting de politiek en in het bijzonder Voor U te zetten.

Er zijn naar mijn mening drie belangrijke waarden die momenteel ontbreken in de Belgische en eigenlijk ook de internationale politiek, namelijk vrijheid, menselijkheid en “common
sense”.

Vrijheid.
Een zwaarwichtig woord dat de basis vormt voor vele fundamentele principes die (gelukkig) verankerd zijn in onze grondwet. Toch worden deze principes vaak met de voeten getreden, ook en vooral door de overheid zelf, die ironisch genoeg net als taak heeft hierover te waken. Dit kan en moet anders. Minder regels en betutteling, meer vrijheden, maar dus ook meer verantwoordelijkheden voor de burger. Ik ben ervan overtuigd dat we dit als veerkrachtige maatschappij samen aankunnen.

Menselijkheid.
We hebben in België een zeer sterke sociale zekerheid, iets waar we terecht trots op kunnen zijn. Dit kost natuurlijk ook heel veel geld. Dit geld moeten we bewust uitgeven en vooral uitgeven waar het echt nodig is. Bureaucratie, misbruik en de jarenlange verwaarlozing van sommige (openbare) diensten zorgen ervoor dat dit geld vaak niet terecht komt waar het moet zijn, namelijk bij de mensen die door tegenspoed, ziekte, oorlog ed. een duw in de rug nodig hebben om in onze maatschappij te kunnen (her-)integreren en te functioneren. Een hoogdringend probleem hier is tevens dat deze zware last door een te kleine groep mensen dient gedragen te worden, gezien de veel te hoge werkloosheidscijfers in onze maatschappij. Meer mensen aan het werk betekent dat de last door meer schouders kan gedragen worden en dus de kwaliteit van onze zorg nog verder omhoog kan, want stilstaan is achteruitgaan.

Common sense.
Absurde regels, torenhoge belastingen, het dalen van onze levenskwaliteit en terwijl toch steeds meer betalen voor alles... Het zijn allemaal gevolgen van een veel te ingewikkelde staatsstructuur. Er komen steeds meer structuren, wetten en regels bij met als doel de bestaande orde in stand te houden, in plaats van de kwaliteit en efficiëntie ervan te verbeteren. Politici zouden vaker stil moeten staan bij de vraag “is dit wel logisch?” Het is dus hoog tijd dat de regering op dieet wordt gezet. De overheid moet voor U werken, in plaats van omgekeerd. U heeft immers al genoeg betaald.


___

bottom of page