top of page

OOST-VLAANDEREN

Voor U visual solo.png
Sabina De Craecker.JPG
Nadine Dernaucourt

10e plaats

Vlaams parlement

In 2022 leerde ik Meester Michael Verstraeten kennen vanwege levensontwrichtende omstandigheden. Ik heb niet alleen zijn expertise en zijn aanpak mogen zien, maar ook zijn drijfkracht, doorzettingsvermogen, strijdvaardigheid en zijn goede hart. Zijn vastberadenheid en inzet zijn tot op heden van onschatbare waarde voor mij geweest.

Ook bij Viruswaanzin heb ik hem zien opkomen voor gelijkheid, menselijkheid, mensenrechten en naastenliefde. Helaas is dat door tegenstanders niet altijd in dank afgenomen.

Wordt het niet de hoogste tijd dat we even stilstaan bij wat echt authentiek en van onszelf is?
Geloof jij nog in deze spijker-politiek? Van leiders die elkaar uitschelden tot leidersfiguren die elkaar voortdurend de nek afbijten, elkaar als nagels in de muur kloppen, kleineren en beschuldigen, en die “eigenbelang vermengen met schuldinductie” als hun ‘nieuwe normaal’ beschouwen? Zijn dat de hiërarchieën waaraan wij, onze mensen, onze bevolking zich nog kunnen optrekken? Zijn deze politici nog inspiratie voor ons? Nee toch?

Persoonlijk ben ik al lang het vertrouwen in zowel politiek, justitie als in de magistratuur kwijt. Leidersfiguren bij wie het hart al lang vervangen is door wetten en plichten. Hartelijkheid vervangen door materialisatie en digitalisatie, en struisvogelpolitiek waarbij ‘de kracht van rechtvaardigheid’ geheel zoek is geraakt.
Dat er fundamentele veranderingen en vernieuwingen moeten komen, daar is iedereen het over eens. De vraag is alleen hoe we deze nieuwe beweging waar kunnen maken voor iedereen, en ook voor u.
Als we spreken over mensenrechten, dan gaat het om een vrij mens te mogen zijn in gelijkheid met de ander, op een broederlijke wijze. Daar zijn we sinds millennia ver van afgeweken en de roep om het anders aan te pakken staat voor de deur. Alleen is de corruptie zo fel in alle systemen geïndoctrineerd dat het een klussen-spel wordt om tegelijkertijd iets constructiefs aan te pakken. We zullen niets anders kunnen dan eerst te aanvaarden dat er grote omwentelingen aankomen, zowel in de natuur als in de politieke, sociale en economische toestanden in de hele wereld.

Maar eerst en vooral moeten we de omwenteling meemaken in ons eigen hart, in ons denken, in onze overtuigingen en toelaten dat ook wij anders kunnen kijken naar materie, bezit, zekerheid, veiligheid, liefde. Wat betekenen deze begrippen voor u?

De ongelijkheid tussen mensenrassen, rijk en arm, intellectuelen en de werkende mens: we worden onderhouden door ‘het systeem’ waarin we leven, en waarbij we onze kracht al lang hebben afgegeven aan machts-systemen die het niet zo nauw meer nemen met de mensenrechten. De opstanden die daardoor overal in de wereld ontstaan, zijn groot. En toch dienen we ons bewust te worden dat er genoeg is om de hele aarde te voeden en dat er geen oorlog of bewapening hoeft te bestaan als we eerst durven terug te gaan naar wat een mens echt gelukkig maakt. De welvaart en vooral de illusie van wat welvaart is, door de ontwikkeling van een extreme digitale wereld en in de toekomst de artificiële intelligentie, hebben zoveel mensen verblind.

Waar is de echte ontmoeting tussen mensen gebleven? Waar is de warme communicatie waar mensen nog naar elkaar kunnen luisteren gebleven? Iedereen zit vast in zijn eigen kleine wereldje. Nog nooit is er zoveel eenzaamheid geweest, zowel bij individuen als in relaties.

Kunnen we plots niet meer voelen wat goed is voor ons? Waar is de magie van de liefde gebleven? Zeker niet in het verslaafde gebruik van een gsm, een computer die onze hele warme wereld heeft ingepakt en het overmatige gebruik van QR-codes en zoekmachines.

Het is zo belangrijk dicht bij jezelf te blijven, want vernieuwing kan alleen plaatsvinden in de stilte van ons hart, dichtbij onszelf. Alleen in die stilte zullen we de innerlijke stem horen die ons leidt door de illusies en chaos heen. Wat er ook gebeurt in de wereld, hoe erg de toestanden om ons heen ook kunnen zijn, echt en oprecht durven zijn maakt een mens gelukkig en vrij.

Onszelf echt durven laten zien en horen, authentiek: dat is een fundamenteel mensenrecht!
Leren de kracht van de liefde te ontdekken, die evenzeer aanwezig is als de kracht van de machts-systemen. Het is een bewuste keuze die we elke dag kunnen en mogen maken, ieder voor zich. Dit is waar alles om draait, en de grote veranderingen zullen voor ieder anders uitpakken.

Vol vertrouwen zet ik me graag in voor nieuwe kansen, nieuwe vormen, nieuwe bewegingen, samen met Michael Verstraeten en zijn teamleden. Een steentje verleggen in de rivier.

Dit alles voor u toch?
We ontmoeten je graag.
Nadine___

bottom of page